ślubowanie klas 1
Uczniowie klas 1a i 1b stoją na sali gimnastycznej podczas apelu z okazji ślubowania

16 marca 2022 r. odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość  – Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Do społeczności szkolnej przyjętych zostało 27 nowych uczniów.

W tym ważnym dniu udział wzięli Pan Lesław Golba Wójt Gminy Jerzmanowa, Pani Wioletta Olejnik Dyrektor Szkoły, rodzice oraz nauczyciele uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści wzorowo zdali swój pierwszy egzamin – zaprezentowali bogaty program artystyczny, przygotowany wcześniej pod okiem swoich wychowawczyń pani Anny Kardasz, pani Agnieszki Weinert-Piotrowskiej, pani Justyny Olejarz i pani Ewy Borodziuk. Pokazali, że potrafią pięknie śpiewać, tańczyć oraz recytować wiersze. Uroczystość prowadzili uczniowie z klasy IV b Aleksandra Bielska i Adrian Zając – nasi stali konferansjerzy.

Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze,  na Sztandar Szkoły Pierwszaki ślubowały:

Dbać o honor Szkoły i sławić jej imię. Wcielać w życie ideały naszego Patrona Henryka Sienkiewicza. Kształtować postawę mądrego, odważnego i dobrego człowieka oraz wzorowo wypełniać obowiązki ucznia ”.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Wioletta Olejnik dokonała pasowania na ucznia oraz wspólnie z wychowawcami wręczyła Pierwszoklasistom dyplom oraz drobne upominki zakupione przez rodziców.

Tego dnia Pierwszoklasiści otrzymali wiele życzeń. Pani Dyrektor złożyła rodzicom gratulacje, dzieciom życzyła wiele radości, dużo sukcesów i samych wspaniałych ocen. Następnie Pan Wójt Lesław Golba na ręce Pani Dyrektor złożył oficjalny list z okazji uroczystości  ślubowania i pasowania, powiedział również „Ufam, że lata spędzone w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie będą kojarzyć się Wam z radością zdobywania wiedzy, świadomym kształtowaniem swojej osobowości, w duchu ideałów patrona szkoły”. Pogratulował dzieciom występu i wręczył im słodkie niespodzianki.

Podziękowania złożyli również Rodzice Pierwszoklasistów, którzy przekazali dla  grona pedagogicznego kosz ze słodkościami.

Na zakończenie Pani Dyrektor Wioletta Olejnik podziękowała uczniom klas pierwszych i wychowawcom za organizację tej pięknej uroczystości, przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego – uczniom z klasy IV b za jej prowadzenie i czynny udział. Podziękowania skierowane zostały także dla wszystkich osób, które zaangażowały się w przygotowanie tego dnia.

Wszystkim Pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu  życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Opracowały: M. Nadymus, J. Olejarz

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie