W dniach 19 – 24 października w budynku w Jerzmanowej odbyła się realizacja programu profilaktycznego i promocji zdrowia psychicznego, realizowanego przez firmę INVESIS na zlecenie Urzędu Gminy Jerzmanowa. W programie udział wzięła klasa VIII a.

Wykorzystywane w „Unplugged” strategie działań profilaktycznych obejmują: rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia także wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych oraz odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej, która konieczna jest w ustalaniu celów oddziaływań profilaktycznych adresowanych do młodzieży. 

Młodzież odbyła 12 godzin lekcyjnych spotkań z pedagogiem – terapeutą, trenerem  Panem Arkadiuszem Tyrałą. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Opracowała: J. Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie