Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Anna Lechwar

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: p. Anna Tryka – Klecha

Skarbnik Rady Rodziców: p. Magdalena Szafran

Sekretarz Rady Rodziców: p. Ewelina Bury