plakat - 21 marca 2022
plakat - 21 marca 2022

Opracowała: Justyna Olejarz

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie