Zdjęcie wykonane na inauguracji roku szkolnego 2021/2022.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Witam wszystkich bardzo serdecznie na inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Witam zaproszonych gości. Witam Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Szczególnie ciepło  pragnę powitać uczniów klas I, którzy rozpoczynają edukację w naszej szkole.

Drogie dzieci od dziś wkraczacie w nowy etap swojego życia, stajecie się członkami naszej szkolnej społeczności, przed wami wiele przygód, niezapomnianych chwil, zabaw. Poznacie ciekawy świat wiedzy i nauki.  Odkryjecie, że nauka w naszej szkole to ciekawa przygoda, która dostarczy Wam wielu pięknych chwil i wzruszeń.  Jestem przekonana, że tu spotkacie wspaniałe koleżanki i wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół na całe życie.

Mam nadzieję, że rok szkolny 2021/2022 będzie dla nas wszystkich bezpieczny  i przyniesie radość ze  wspólnie spędzonego czasu. Cieszę się, że spotkaliśmy się  w murach tej szkoły i mam nadzieję, że pandemia Covid – 19 nie przeszkodzi nam w realizacji naszych planów i celów. Życzę wszystkim, aby przez cały rok szkoła była miejscem pełnym gwaru i radosnej zabawy, by znów tętniła życiem. 

Szkoła im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie to  szkoła z niezwykle bogatą historią i tradycją. To szkoła dla której nadrzędnym celem jest troska o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wspomagania go na każdym etapie kształcenia, dbanie o jego wzrost intelektualny, społeczny i kulturowy. Efektem naszych działań są wysokie wyniki naszych uczniów podczas Egzaminu Ósmoklasisty. Od wielu lat utrzymujemy poziom wyższy niż średnia wyników uczniów w kraju, w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim i gminie Jerzmanowa.  

Jest to powód do dumy i satysfakcji, tym bardziej, że  w wyniku pandemii koronawirusa od marca 2020 r. szkoła realizowała kształcenie na odległość. Nie pozwoliliśmy, aby  zagrożenie epidemiczne przeszkodziło nam w sprawnym podążaniu w wyznaczonym celu.  Szkoła, mimo przejścia na tryb zdalnego nauczania, z powodzeniem realizowała swoje zadania, a  uczniowie rozwijali się i odnosili sukcesy.

Jaczowska szkoła od wielu lat kształci dzieci i młodzież w duchu miłości do Ojczyzny, jej tradycji i kultury, a postać  Henryka Sienkiewicza, patrona szkoły, jest drogowskazem w podążaniu ku patriotycznym wartościom. W codziennej pracy przyświecają nam słowa Patrona będące mottem naszej szkoły:

“Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy,

daje rzeczom kształty i kolory”.

I choć rzeczywistość czasami nie pisze najlepszych scenariuszy, zmagamy się z trudnymi wyzwaniami i przeciwnościami losu, z pandemią i trybem kształcenia na odległość, to robimy wszystko, aby nadać rzeczywistości nowe barwy i kształty.    

Mamy przed sobą wiele celów, planów i marzeń. Ze względu na przypadający jubileusz 75-lecia naszej szkoły, ten rok  będzie szczególnie bogaty w różnego rodzaju wydarzenia i inicjatywy podejmowane dla dobra naszych uczniów. Wierzę, że przyniesie też wiele satysfakcji i będzie owocował w liczne sukcesy. Najlepsze życzenia kieruję do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii.

Drodzy Uczniowie, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 pragnę życzyć Wam wiele optymizmu, niegasnącego zapału do nauki i radości ze wspólnie spędzonych chwil. Życzę sukcesów w nauce i wspaniałych przygód. Niech czas spędzony w murach naszej szkoły dostarczy Wam najpiękniejszych wspomnień, a uśmiech niech zawsze gości na Waszych twarzach, bo jak napisał Janusz Korczak

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat.”

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie rok szkolny 2021/2022 ogłaszam za otwarty!

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 – film:

https://drive.google.com/file/d/1iD6PTNPvmTfx087XKsCemKUVnAy9I5xN/view?usp=sharing

Zdjęcie wykonane na inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Na apelu stoi wójt gminy Jerzmanowa, przewodniczący rady gminy Jerzmanowa, dyrektor szkoły, wychowawczynie klas pierwszych oraz pierwszoklasiści.
Zdjęcie wykonane na inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Na apelu stoi poczet sztandarowy.
Zdjęcie wykonane na inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Na apelu stoi wójt gminy Jerzmanowa, dyrektor szkoły oraz poczet sztandarowy.
Zdjęcie wykonane na inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Na apelu stoi wójt gminy Jerzmanowa, pani dyrektor i wicedyrektor, pani społeczny dyrektor szkoły, w tle również poczet sztandarowy..
Zdjęcie wykonane na inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Na sali gimnastycznej siedzą rodzice pierwszoklasistów, uczniowie klas pierwszych oraz wójt gminy Jerzmanowa.

Zdjęcie wykonane na inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Na apelu stoi wójt gminy Jerzmanowa, przewodniczący rady gminy Jerzmanowa, dyrektor szkoły, wychowawczynie klas pierwszych oraz pierwszoklasiści.