Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

W naszej szkole, pani Dyrektor Wioletta Olejnik podpisała umowy z rodzicami uczniów klas czwartych, tym samym stali się oni posiadaczami laptopów, które z pewnością będą wsparciem w rozwoju kompetencji cyfrowych dla czwartoklasistów.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie