18 października 2021 r.  w obu budynkach naszej szkoły – w Jaczowie i w Jerzmanowej przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie społeczności szkolnej jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynki szkoły i udali się na miejsca zbiórki.  Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólne pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy szkoły, zachowali środki bezpieczeństwa, doskonale znali drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie,  stawili się na miejsca zbiórki.

Uczniowie i nauczyciele spisali się na medal.  Na uznanie zasłużyli także Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie, którzy podjęli natychmiastowe działania przeciwpożarowe. Po raz kolejny udowodnili, że są niezawodni i zawsze można na nich liczyć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie Pani Wioletta Olejnik składa Panu Józefowi Przebięda – Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie oraz całej załodze OSP w Jaczowie serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Opracowała: Magdalena Nadymus

    Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie