21 listopada w naszej szkolne obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. Był to czas, w którym uwaga wszystkich skierowana została na dzieci i ich prawa. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Uczniom naszej szkoły przybliżona została Konwencja o prawach dziecka w oparciu o przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną, wyświetlone zostały filmy związane z prawami dziecka, a także ciekawe ćwiczenia, kolorowanki i gry dotyczące praw najmłodszych.

Nasza społeczność pamiętała także o kolorze niebieskim jako symbolu solidarności  ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

W ramach podsumowania akcji uczniowie na kolorowych liściach wypisywali najważniejsze prawa młodych obywateli, a następnie przyklejali je na drzewko tworząc piękną dekorację na szkolnym korytarzu.

Opracowały: Karolina Pisarska i Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie