Fotorelacja: Anna Tondel

Katarzyna Mońka

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie