W dniu 24 października w budynkach naszej szkoły w Jaczowie oraz w Jerzmanowej Szkolny Wolontariat przeprowadził zbiórkę na rzecz budowy głogowskiego hospicjum pod hasłem „Pola nadziei”. Za każdy datek wrzucony do puszki można było otrzymać cebulki żonkili, które są symbolem tej akcji charytatywnej.

Serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej zbiórce. Rozdaliśmy 160 cebulek żonkili.

Niech Wam rosną na pociechę wiosną.

Łącznie zebraliśmy kwotę 278,40 zł. Szczegółowy protokół ze zbiórki dostępny u opiekunów Szkolnego Wolontariatu.

Puszka nr 4 ze zbiórki przeprowadzonej w dniu Jubileuszu Szkoły oraz środki zebrane w obecnej akcji „Pola nadziei” zostają przekazane do Fundacji „Głogowskie Hospicjum”

Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

                                                                                                         Wioletta Olejnik