Pani Dyrektor Wioletta Olejnik oraz Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

składają serdeczne podziękowania Mikołajowi

oraz jego pomocnikowi Reniferkowi za słodki poczęstunek. 🙂

Wioletta Olejnik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie