lody

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie składa serdeczne podziękowania Panu Marcinowi Frąckowiak, właścicielowi Starej Piekarni w Jaczowie  za umożliwienie naszym uczniom nieodpłatnego kosztowania pysznych domowych lodów.

Jesteśmy wdzięczni za Waszą inicjatywę i życzliwość wobec uczniów naszej szkoły.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie