Programy sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gops w Jerzmanowej.

Za realizację odpowiadała firma INVESIS Polska z Krakowa – Arkadiusz Tyrała

koordynator programów: Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie