Wychowawcy klas przekazali Dyplomy Uznania dla Uczniów oraz Listy Gratulacyjne dla ich Rodziców.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie