Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie Wioletta Olejnik

ma zaszczyt zaprosić

Uczniów, Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół Szkoły

na uroczystość

75- lecia Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jerzmanowa Lesława Golby,

która odbędzie się 14 października 2022r. o godz. 10:00

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.

  • Świetlica szkolna w tym dniu funkcjonuje bez zmian.
  • Odwozy uczniów odbędą się według stałego harmonogramu.

Serdecznie zapraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

Wioletta Olejnik