Odwozy 

24 maja 2022 r.:

Wyjazd z Jerzmanowej – 11:20

Jaczów szkoła – 11:25

Smardzów – 11:30

Jerzmanowa szkoła: 11:35

Maniów – 11:38

Łagoszów Mały – 11:40

Modła – 11:42

Kurowice – 11:45

Jerzmanowa szkoła: 11:55

Bądzów, Potoczek, Gaiki, Zofiówka

Kurów Mały- 12:40

25 maja 2022 r.:

Wyjazd z Jerzmanowej – 11:00

Jaczów szkoła – 11:05

Smardzów – 11:10

Jerzmanowa szkoła: 11:15

Maniów – 11:18

Łagoszów Mały – 11:20

Modła – 11:22

Kurowice – 11:25

Jerzmanowa szkoła: 11:35

Bądzów, Potoczek, Gaiki, Zofiówka

Kurów Mały – 12:20

26 maja 2022 r.:

Wyjazd z Jerzmanowej – 10:50

Jaczów szkoła – 10:55

Smardzów – 11:00

Jerzmanowa szkoła: 11:05

Maniów – 11:08

Łagoszów Mały – 11:10

Modła – 11:12

Kurowice – 11:15

Jerzmanowa szkoła: 11:25

Bądzów, Potoczek, Gaiki, Zofiówka

Kurów Mały – 12:10

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie