11.45 – Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka (dzieci SP J-wa)

12.30 – Jaczów, Smardzów (uczniowie SP J-wa i  Przedszkole J-wa) na powrocie dzieci z przedszkola Jaczów

12.50 – Maniów, Łagoszów Mały, Modła Kurowice (dzieci z przedszkola J-wa i SP J-wa),

13.10 – Kurów Mały (SP Jerzmanowa, Przedszkole Jerzmanowa)

13.35 – Jaczów, Smardzów SP Jaczów

14.00 – Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka (przedszkole Jerzmanowa)

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie