Opłata za obiady w miesiącu styczniu 2023r.  wynosi 85,00 zł           

(od 9 do 31.01.2023r.=17 dni x 5,00zł )

Płatność wyłącznie na konto  do dnia  16.01.2023r.

Numer konta – BS Głogów 35 8646 0008 0000 0600 2105 0001

( w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę ).

BARDZO PROSZĘ O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU WPŁAT!

Rezygnację z obiadów proszę zgłaszać wyłącznie u Kierownika Gospodarczego

najpóźniej w danym dniu do godz. 8:00 pod nr tel. 76/8312250 lub 793427706.