*****************************************************************************

Organizatorzy:

Agnieszka Paś

Mariola Dubowska

Katarzyna Mońka

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie