Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

                                                                                     Wioletta Olejnik