Dnia 6 września 2021 roku społeczność naszej szkoły brała udział w  Narodowym Czytaniu. Lekturą jubileuszowej 10. edycji wydarzenia była  „Moralność pani Dulskiej”  Gabrieli Zapolskiej.

Narodowe Czytanie to projekt, którego głównym celem jest zachęcanie młodzieży do czytania naszych największych, narodowych dzieł. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP, a została zapoczątkowana w 2012 roku lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Tego dnia fragmenty dzieła Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”, na lekcjach, czytała pani dyrektor, wychowawcy, nauczyciele języka polskiego oraz uczniowie.

Gabriela Zapolska napisała „Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna.

Narodowe Czytanie jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. 

Koordynatorzy akcji: Beata Nadymus, Ewa Weryszko, Anna Tondel

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie