Zawiadamia o spotkaniu organizacyjnym dla rodziców i uczniów zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach treningowych Szkółki Kolarskiej w Jaczowie

Spotkanie inauguracyjne odbędzie w szkole w Jaczowie w piątek 10.01.2013 r. o godzinie 16:30

Na spotkaniu zostanie przedstawiony regulamin szkółki i wszystkie inne aspekty związane z działalnością szkółki.

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie rodziców.

Jan Grozik – Trener Szkółki Kolarskiej w Jaczowie