Międzyszkolny Konkurs Literacki -

Międzyszkolny Konkurs Literacki: Wiem wszystko o powieści:

  „W pustyni i w puszczy”. Henryka Sienkiewicza.

W naszej szkole,18 maja 2022 roku, odbył się Międzyszkolny Konkurs Literacki: Wiem wszystko o powieści  „W pustyni i w puszczy”. Henryka Sienkiewicza.

W konkursie brali udział uczniowie ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza w ramach programu: „Henryk Sienkiewicz Patronem Szkoły Podstawowej w Jaczowie”., promocja czytelnictwa, popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości H. Sienkiewicza, propagowanie wśród młodzieży literatury polskiej, rozwijanie i podnoszenie wiedzy i umiejętności literackich.

 Uczniowie pracowali w parach,  zmierzyli się z dziesięcioma zadaniami o różnej treści. Byli doskonale przygotowani. 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach,

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu,

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,  

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej. 

Serdecznie Wszystkim GRATULUJEMY!!!

Organizator: Beata Kalinowska- Augustyniak

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie