MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

27 marca

Niebawem Dzień Teatru – wielkie artystyczne święto. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów naszej szkoły. Zadanie konkursowe polega na  stworzeniu „Maski teatralnej” według własnego pomysłu.  

Prace proszę przekazać paniom; Agnieszce Weinert – Piotrowskiej i Katarzynie Kalicińskiej  do 25 marca (poniedziałek).

1. Konkurs jest adresowany do uczniów naszej szkoły, klasy I – V.

2. Prace będą oceniane przez komisję konkursową według grup wiekowych:

 A. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,

 B. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.

3. Do konkursu dopuszcza się maski teatralne wykonane
w dowolnej technice i formie.

4. Wykonana maska musi przedstawiać dowolną postać
z ulubionej bajki.

5. Jedna osoba może złożyć jedną pracę, samodzielnie wykonaną.

6. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.

7. Termin składania prac do 25 marca 2024 roku.

8. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni wszystkie prace, przyznając nagrody i wyróżnienia. 

9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania pracy, skala trudności, oddanie charakteru postaci, samodzielność.

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie