„Dla każdego dziecka, dzieciństwo” – pod takim hasłem odbyły się w naszej szkole obchody rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowane przez UNICEF Polska. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przybrały w tym roku formę projektu, którego organizatorami były Pani Karolina Pisarska – psycholog szkolny i Pani Beata Nadymus – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie naszej szkoły 23 i 25 listopada brali udział w warsztatach, którego celem było zapoznanie uczniów z zapisami Konwencji o prawach dziecka, zwrócenie uwagi na dzieciństwo jako jeden z najważniejszych etapów rozwoju człowieka, a także uczczenie rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Wspólne działania klas I-VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów z ich prawami. Wszystkie klasy poznały prawa dzieci w oparciu o przygotowane przez UNICEF materiały informacyjno – edukacyjne. Z kolei w ramach akcji „dla każdego dziecka, dzieciństwo” – uczniowie klas I-III wykonali pracę plastyczną na temat szczęśliwego dzieciństwa.

Dla wzbogacenia warsztatów uczniowie mieli okazję obejrzenia filmu i zdjęć dzieci żyjących w różnych krajach, filmu o prawach dziecka z Ruby i Jackiem, a także udziału w grach i quizach, które okazały się doskonałym sposobem na wspólną naukę.

Kolor organizacji UNICEF symbolizuje jedność z młodymi ludźmi na całym świecie. Dlatego społeczność szkolna pamiętała o kolorze niebieskim, który jest symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z projektu:

Organizatorzy: klasy I – V: Karolina Pisarska i Beata Nadymus

klasy VI – VIII: Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie