Dnia 27.02.2024r. w ramach zajęć Wychowanie do życia w rodzinie, uczennice klas 6 i 7 wzięły udział w prozdrowotnym programie edukacyjnym "Między nami kobietkami&quot.

Spotkanie prowadziła  Pani Monika Zielińska, wykwalifikowana prelegentka Działu Profilaktyki i Edukacji.

Celem programu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania oraz  lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania, przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem oraz uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość o swoje ciało oraz jak ważne jest wyrobienie właściwych nawyków higienicznych.

Wszystkie uczennice, które uczestniczyły w zajęciach, otrzymały zestawy edukacyjne

(broszury i środki higieniczne).

Organizator : Nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie, Katarzyna Kaczocha, Robert

Wrzesiński

Organizator : Nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie,

Katarzyna Kaczocha, Robert Wrzesiński

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

Wioletta Olejnik