Lubuskie Biuro Koncertowe w naszej szkole z koncertem pt. „Saksofon i suzafon”. Jedno i drugie robi wrażenie :-0

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie