Dla kogo są przeznaczone zajęcia Szkolnego Koła Sportowego?

Dodatkowe zajęcia sportowe skierowane są do wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności techniczno – taktyczne w zakresie wybranych  zespołowych gier sportowych.

Jaki są cele ogóle prowadzonych zajęć?

  1. Celem głównym jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.
  2. Przygotowanie reprezentantów szkoły do rywalizacji z rówieśnikami w ramach rozgrywek  Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk w kategorii „Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej”.

Jakie są planowane efekty udziału w zajęciach?

  1. Identyfikacja uczniów z sukcesami i porażkami zespołu szkolnego
  2. Stosowanie zasady fair play
  3. Poznanie podstawowych przepisów prowadzonych gier zespołowych
  4. Stosowanie zasad bezpieczeństwa w organizacji i uczestnictwie sportowym
  5. Podejmowanie wyzwań związanych z reprezentowaniem szkoły w zawodach zewnętrznych

Dla kogo są przeznaczone zajęcia gimnastyki korekcyjnej?

Kwalifikację  na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczniowie otrzymują na podstawie komputerowych wyników badań wad postawy i stóp lub na wniosek rodzica po wskazaniu  lekarskim.

Jakie są ogólne założenia gimnastyki korekcyjnej?

1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała:

a) nauka korygowania błędów postawy z wprowadzeniem prawidłowej  postawy w miejscu i w ruchu,

b) kontrola umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy oraz stopniowe opanowanie poznawanych ćwiczeń.

2. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy ciała:

a) zwiększanie zakresu ćwiczeń korekcyjnych przy egzekwowaniu prawidłowej postawy,

b) wyrabianie wytrzymałości siłowej mięśni posturalnych,

c) stałe egzekwowanie prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach, w których się dziecko znalazło,

d) omówienia ćwiczeń prewencyjnych w okresach wolnych od nauki w systemie klasowo – lekcyjnym.