Uroczyste obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja w naszej szkole miały na celu uświadomienie młodszym uczniom czym jest konstytucja, dlaczego jest ważna i jakie niesie ze sobą wartości. Oprócz licznych pieśni patriotycznych, przepięknie wykonanych przez nasz szkolny chór, zaprezentowano wiersze Antoniego Słonimskiego i Wisławy Szymborskiej. Z kolei najmłodsi uczniowie wyjaśnili, jak rozumieją takie pojęcia jak wolność i ojczyzna. Ważnym punktem apelu było przeczytanie przez panią dyrektor Wiolettę Olejnik preambuły współcześnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie „Roty”.  Uroczyste szkolne obchody świąt państwowych mają za zadanie kształtować w młodym pokoleniu poczucie patriotyzmu, miłości do swojego kraju i szacunku do jego obywateli. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Opracował: R. Wrzesiński

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sieniewicza w Jaczowie