****************

****************

Dopuszcza się dodawanie wszelkich innych materiałów.

Szopka powinna być wykonana w pudełku, aby umożliwić jej przenoszenie.

Termin oddania prac: 16 grudnia br.

Udział w konkursie oznacza zgodę na prezentowanie oraz publikowanie fotografii prac na stronie szkoły i na stronie parafii Jaczów.

Organizator: Katarzyna Mońka

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie