Konkurs Ładnego Pisania – „Mistrz Kaligrafii” 

23 stycznia obchodzimy Dzień Ładnego Pisania

Cele konkursu:

 • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma,
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,
 • zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej,
 • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,
 • propagowanie twórczości wybranego twórcy. 

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac:

 • konkurs skierowany do uczniów klas 2, 3, 4, 5, 
 • prace samodzielnie wykonane przez dzieci, 
 • tekst napisany  na papierze w linie (wąskie klasy 2 i 3, szerokie klasy 4 i 5) dowolny format,
 • wykorzystanie fragmentów twórczości patrona szkoły,
 • tekst napisany odręcznie dowolnym narzędziem pisarskim (pióro, długopis, ołówek),
 • tekst musi zawierać co najmniej 10 wersów,
 • praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami),
 • praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu),
 • podpisane prace dostarczone w wyznaczonym terminie do pani Agnieszki Weinert – Piotrowskiej,
 • termin składania prac  do 25 stycznia  (wtorek).

Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa odbędą się po dokonaniu oceny prac przez organizatorów.

Opracowała: Agnieszka Weinert – Piotrowska 

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie