KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi odpowiednio:

35,00 zł –  w przypadku uczęszczania do szkoły Podstawowej w Jaczowie
1 dziecka z rodziny

30,00 zł na każde dziecko – w przypadku uczęszczania do Szkoły Podstawowej w Jaczowie 2 i więcej dzieci z rodziny

Wpłaty można dokonywać u wychowawców klas lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

 PKO Bank Polski S.A.
45 1020 3017 0000 2302 0310 0419

      (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka/ci oraz oddział, do którego uczęszcza/ją)

Prosimy o dokonywanie wpłat do 30 listopada 2021 r.

                                                                                               Prezydium Rady Rodziców