Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

r. szk. 2022/2023

  1. Przewodniczący Rady Rodziców  – Samanta Mazur
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Sylwia Koszko
  3. Sekretarz Rady Rodziców  – Ewelina Bury
  4. Skarbnik Rady Rodziców  – Katarzyna Kuczyńska

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi odpowiednio: 

40,00 zł –  w przypadku uczęszczania do szkoły Podstawowej w Jaczowie
1 dziecka z rodziny

35,00 zł na każde dziecko – w przypadku uczęszczania do Szkoły Podstawowej w Jaczowie 2 i więcej dzieci z rodziny

Skarbnicy klasowi mogą dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców:

 PKO Bank Polski S.A. 45 1020 3017 0000 2302 0310 0419

      (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka/ci oraz oddział, do którego uczęszcza/ją)

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Samanta Mazur