SZANOWNI RODZICE,

DRODZY UCZNIOWIE !

Informujemy, że

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

będą udostępnione 

na stronie: www.wyniki.edu.pl w dniu 2 lipca 2021 r.

LOGINY I HASŁA

dla zdających udostępni wychowawca klasy.

TERMIN WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

zdającym – 9 lipca 2021 r. w godzinach 9.00 – 11.00.