Jaczów, dnia 26.01.2022 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych.

Klasy: V-VIII:  od 27.01.2022 r. – 28.01.2022 r. – nauka zdalna

Od 31.01.2022 r. do 13.02.2022 r. FERIE ZIMOWE

Klasy: V-VIII: od 14.02.2022 r. – 27.02.2022 r. – nauka zdalna

Dla uczniów klas I-IV zajęcia odbywają się stacjonarnie. 

Zajęcia będą odbywały się wg obowiązującego planu lekcji.

Ponadto dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

W/w zajęcia odbywać się będą z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie, drogą e-mailową i poprzez dziennik elektroniczny.

tel. 76 831 22 50 e-mail: spjacz@wp.pl

       793 427 706 m.ratajczak@spjaczow.pl

Z poważaniem,

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie