Jaczów, dnia 11.01.2022 r.

Szanowni Rodzice!

W związku z powrotem szkół do nauczania w trybie stacjonarnym przypominam o stosowaniu obowiązujących w tym zakresie środków bezpieczeństwa. Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz stosowanie się do wytycznych MEiN, MZ i GIS. (komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ).

Przypominam o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, autobusie  i obowiązku przestrzegania procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Zachęcam do korzystania z przekazanych we wrześniu i grudniu 2021r.  materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień (www.spjaczow.pl) i na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie, kolejny raz, szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Z poważaniem,

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie