Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

W dniach 14, 15 i 16 maja 2024 roku odbędzie się egzamin klasy ósmej w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w sali gimnastycznej. Wszyscy uczniowie przychodzą na godz. 8:15.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00 – 11:00 120 minut
Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów z języka polskiego godz. 9:00 – 12:00


Matematyka – 15 maja 2024 r. ( środa) godz. 9:00 – 10:40 100 minut
Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów z matematyki godz. 9:00 – 11:30


Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00 – 10:30 90 minut
Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów z języka angielskiego godz. 9:00 – 11:15

Harmonogram autobusu w czasie egzaminu ósmoklasisty

Szkoła Jerzmanowa – 6:45

Zofiówka – 7:00

Gaiki I – 7:05

Gaiki stara szkoła – 7:07

Potoczek – 7:10

Bądzów – 7:15

Jerzmanowa przedszkole – 7:20

Jerzmanowa szkoła – 7:22

Kurowice – 7:28

Modła – 7:30

Łagoszów Mały – 7:32

Maniów – 7:34

Jerzmanowa Przedszkole – 7:38

Jerzmanowa szkoła – 7:40

Smardzów – 7:45

Przedszkole Jaczów – 7:46

Przedszkole Jerzmanowa – 7:50

Kurów Mały – 7:55

Przedszkole Jerzmanowa – 8:02

Odwozy:

Szkoła Jerzmanowa
14 maja 2024 r.
11:20 – Maniów, Łagoszów Mały, Kurowice,
11:40 – Zofiówka,
12:15 – Jaczów, Smardzów – SP Jaczów


15 maja 2024 r.

11:00 – Maniów, Łagoszów Mały, Kurowice,
11:20 – Zofiówka,
12:00 – Jaczów, Smardzów – SP Jaczów


16 maja 2024 r.
10:50 – Maniów, Łagoszów Mały, Kurowice,
11:10 – Zofiówka,
11:50 – Jaczów, Smardzów – SP Jaczów

14 – 16 maja 2024 r.
Przedszkole Jerzmanowa:
12:45 – Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice,
13:10 – Kurów Mały,
13:30 – Smardzów, Jaczów,
14:00 – Bądzów, Potoczek, Gaiki, Zofiówka


Przedszkole Jaczów:
13:35 – Maniów, Smardzów, Zofiówka

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie