Jaczów, dnia 26.01.2022 r.

SZANOWNI RODZICE!

HARMONOGRAM ZEBRAŃ ONLINE Z  RODZICAMI

 • Klasa I A – środa 16/02/2022r. –  16:00
 •  Klasa I B – czwartek  27/01/2022r.  –  16:00
 • klasa II A – po feriach 
 • klasa II B – czwartek  27/01/2022r.  –  18:00
 • klasa III A – czwartek  27/01/2022r.  –  16:00
 • klasa III B – czwartek  27/01/2022r.  –  15:30
 • klasa IV A – czwartek  27/01/2022r.  –  15:30
 • klasa IV B – czwartek  27/01/2022r.  –  16:00
 • klasa V – po  feriach 
 • klasa VI – czwartek  27/01/2022r.  –  16:00
 • klasa VII A – czwartek  27/01/2022r. –  16:00
 • klasa VII B – po  feriach 
 • klasa VIII A – czwartek 27/01/2022r. –  16:00 – 16:30
 • klasa VIII B – czwartek 27/01/2022r. –  16:00

Wychowawcy klas: II A, V i VII B poinformują Państwa przez dziennik elektroniczny o terminie zebrań.

Z poważaniem,

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie