Jaczów, dnia 20.05.2022 r.                    

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie uprzejmie informuje, że w związku z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty w dniach 24, 25 i 26 maja 2022 r. dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, szkoła na wniosek rodzica zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Proszę o informację zwrotną w wersji elektronicznej do wychowawców klas lub do sekretariatu szkoły (tel. 76 831 22 50 / 793 427 706) do dnia 23.05.2022 r.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie