Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

uprzejmie informuję, że wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Z poważaniem, 

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie