Szanowni Rodzice !

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych.

Dla uczniów klas I – VIII wprowadza się naukę zdalną:

  • od 20 – 22.12.2021r.          –              nauka zdalna
  • od 23 – 31.12.2021r.          –              przerwa świąteczna
  • od 03 – 05.01.2022r.          –              nauka zdalna
  • 06.01.2022r.                        –              Święto Trzech Króli
  • 07.01.2022r.                        –              dzień wolny od zajęć zdalnych (tzw. dzień dyrektorski)            

Zajęcia będą odbywały się wg obowiązującego planu lekcji.

Ponadto dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

W okresie nauki zdalnej na wniosek rodziców uczniów z klas I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom,  szkoła zorganizuje opiekę świetlicową.

W/w zajęcia odbywać się będą z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie, drogą e-mailową i poprzez dziennik elektroniczny.

tel. 76 831 22 50 e-mail:   spjacz@wp.pl

       793 427 706                  m.ratajczak@spjaczow.pl

Z poważaniem

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza

w Jaczowie