Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie uprzejmie informuje, że  z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID – 19 i koniecznością przestrzegania zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  będzie przebiegało w następujący sposób:

Pierwszy dzień w szkole tj. 1 września 2021 r.- dzień rozpoczęcia roku szkolnego będzie przebiegał inaczej niż dotychczas. Wszystkie klasy I- VIII spotykają się w budynku w Jaczowie.

 • Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 • Każda klasa przyjdzie na wyznaczoną godzinę, gdzie wychowawcy klas przekażą uczniom informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego oraz plan lekcji.
 • Rodzic /prawny opiekun/ ucznia klasy 1 – (do szkoły może przyjść jedna osoba wchodzi z dzieckiem do klasy. Rodzic musi mieć ubraną maseczkę oraz rękawiczki.
 • Uczniowie klas od II do VIII wchodzą na teren szkoły bez opiekunów.
 • Dzieci przebywają na korytarzach w maseczkach.
 • Od 2 września 2021 r. obowiązuje zakaz wejścia rodziców i opiekunów na teren szkoły.

  Harmonogram spotkań z wychowawcami klas:

 1. godz. 9:00 – 9:30 – Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 -klasa I A, I B – sala gimnastyczna – spotkanie z dyrektorem szkoły – wejście główne do szkoły (po schodach)
 2. godz. 9:30     –   10:00 –    I A   – sala 108
 3. godz. 9:30     –   10:00 –    I B   – sala 109
 4. godz. 10:00   –   10:30 –   II A   – sala B-204 – wejście główne do szkoły (po schodach)
 5. godz. 10:00   –   10:30 –   II B    – sala 107 – wejście od strony parkingu
 6. godz. 10:00   –   10:30 –   III A  – sala wielofunkcyjna – wejście od strony szatni
 7. godz. 10:00 – 10:30 –   III B  – sala 102 – wejście główne do szkoły (po schodach)
 8. godz. 10:30   –   11:00 –    IV A  – sala 207 – wejście od strony parkingu
 9. godz. 10:30   –   11:00 –    IV B  – sala 206 – wejście od strony parkingu
 10. godz. 10:30   –   11:00 –     V A   – sala 204 – wejście od strony parkingu
 11.  godz. 11:00  –   11:30 –   VI A  – sala 204 – wejście od strony parkingu
 12. godz. 11:30   –   12:00 –   VII A  – sala 206 – wejście od strony parkingu
 13. godz. 11:30   –   12:00 –  VII B  – sala 207 – wejście od strony parkingu
 14. godz. 10:00  –  10:30 –    VIII A – sala gimnastyczna – wejście główne do szkoły (po schodach)
 15. godz. 10:00  –  10:30 –    VIII B – sala 207 – wejście od strony parkingu

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie