Jaczów, dnia 02.02.2024 r.

Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informuję, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 r.
Harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 zamieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły w III dekadzie miesiąca.

Z poważaniem


Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie