Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie oraz cała społeczność

Szkoły Podstawowej w Jaczowie.

W tym roku, jak w poprzednim, z okazji DEN nasza szkoła pragnie dołożyć cegiełkę do budowy Hospicjum Głogowskiego, dlatego zamiast kwiatka dla nauczyciela zachęcamy do dobrowolnych i dowolnych datków na ten szczytny cel. Akcja odbywa się 14 października 2022 r na terenie Szkoły, pieniądze proszę wrzucać do puszki. 

Organizator: Wolontariat szkoły

Bardzo dziękuję za dołączenie się do akcji.

Z wyrazami szacunku

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie