Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie zaprasza na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w Jerzmanowej SportPark Jerzmanowa. Otwarcie kompleksu nastąpi 17 września 2022 r. o godz. 10:00, przy ulicy Lipowej 8 w Jerzmanowej. W tym dniu, chętni uczniowie naszej szkoły pod opieką rodziców mogą wziąć aktywny udział w planowanym wydarzeniu.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie