REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Na podstawie zarządzenia 0050.12.2023 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej można pobierać od 1 marca 2023 r. ze strony internetowej szkoły www.spjaczow.pl.


Wypełnione wnioski lub zgłoszenia proszę składać do dnia 31 marca 2023 r. za pomocą poczty elektronicznej spjacz@wp.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Pliki do pobrania:

Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie