01 CZERWCA 2020 R.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY ;-))

 

TOR PRZESZKÓD

*******************************

CZY MOGĘ PROSIĆ DO TAŃCA?

SZKOLNY KONKURS TANECZNY Online

„Kiedy dziecko tańczy-tańczy cały świat(…)”

Konkurs skierowany jest do całej społeczności szkolnej i ich rodzin .

Celem konkursu jest:

  • Popularyzacja tańca
  • Promocja aktywności i sprawności fizycznej,
  • Atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Tańca jest przesłanie na adres organizatora nagrania prezentującego wasz taniec (styl dowolny) w nieprzekraczalnym terminie  do 27 kwietnia 2020 roku na adres: email: pwolanin@spjaczow.pl.

     Czas trwania nagrania do   2`00”

Ocena występu

 Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

Kryteria oceny:

Jury bierze pod uwagę technikę tańca, choreografię, strój, zgodność tańca z muzyką.

Kategorie

– Solo, duet (mamy tu na myśli rodzeństwo lub rodzic i dziecko), Mini-formacja cała rodzina.

Ogłoszenie wyników 29 kwietnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy:

  1. Paulina Wolanin
  2. Przemysław Mazan
  3. Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie