GODZINY PRACY PEDAGOGA – JULITA ZWOLIŃSKA

BUDYNEK W JACZOWIE

PONIEDZIAŁEK 9.00 – 13.00

ŚRODA 9.00 – 13.00

PIĄTEK 9.00 – 13.00

BUDYNEK JERZMANOWA

WTOREK 9.00 – 13.00

CZWARTEK 9.00 – 13.00