Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Wioletta Olejnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie