24 kwietnia w naszej szkole odbyła się „żywa lekcja historii” pod nazwą:  „Katyń 1940. Ocalić od zapomnienia”, prowadzona przez Pana Marcina Marciszaka- Prezesa Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów oraz Panią Mariannę Tula, która jest członkiem Głogowskiej Rodziny Katyńskiej.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z historią zbrodni w Katyniu na podstawie dramatycznych losów ich najbliższych, a także wyrabianie właściwej postawy ucznia: poszanowania pamięci o tym dramatycznym momencie polskiej historii oraz szacunku dla ofiar.

Pani Marianna pięknie opowiadała o dramatycznej  historii naszej Ojczyzny, a także o trudnych losach  swojej rodziny-walka o pamięć, tęsknota, marzenia. Była to dla młodzieży wzruszająca podróż w czasie.

Opracowała: Beata Kalinowska- Augustyniak.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie